Jak założyć kartę kredytową? Kto i kiedy może o nią wnioskować?

płacenie kartą kredytową

Każdego dnia setki klientów banków, wnioskują o wydanie karty kredytowej. Karta kredytowa to jeden z rodzajów kart płatniczych, na której w trakcie korzystania z niej wykorzystuje się przyznany przez pożyczkodawcę limit kredytowy. Po obniżce stóp procentowych karty kredytowe wracają do łask. Ten rodzaj produktu finansowego jest łatwym sposobem na finansowanie niespodziewanych wydatków, a także zaciąganie szybkiego kredytu. Jednak, aby ją otrzymać, należy spełnić pewne warunki, między innymi odnośnie do wieku i dochodów.

Kto może złożyć wniosek o kartę kredytową oraz jakie dokumenty są w tym celu niezbędne?

Jak dostać kartę kredytową, to pytanie zadaje sobie wiele osób. Pomocny w wyborze może być ranking kart kredytowych. Warto wiedzieć, że wniosek o wydanie karty kredytowej może założyć praktycznie każdy, kto osiągnął pełnoletność, chociaż niektóre z banków podnoszą ten wiek z 18 do 21 lat. Samo złożenie wniosku w banku nie jest jednak jednoznaczne, z tym że taka karta zostanie wydana. Dobrą wiadomością jest fakt, że większość banków posiadających w swojej ofercie karty kredytowe, nie wymaga jednak otwierania rachunku bankowego w banku, w którym o daną kartę się ubiegamy.

Kiedy wniosek o kartę kredytową zostanie już złożony, można być niemal pewnym, że bank prześwietli wnioskodawcę pod względem jego historii kredytowej, która ukaże, jak spłacał on wcześniej zaciągane zadłużenia i czy nie spóźniał się z płatnościami wyznaczonych rat, posiadanych zadłużeń (np. kredytów gotówkowych czy też hipotecznych). Nie pominie także sprawdzenia nazwiska wnioskodawcy na liście dłużników. Oprócz tych czynności, aby dostać kartę kredytową, będzie także trzeba udokumentować swoje źródła dochodu. Dlatego też odpowiadając na pytanie, jak założyć kartę kredytową nie można pominąć informacji o konieczności przygotowania takich dokumentów jak:

  • dowód osobisty, poświadczający tożsamość,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu, uzyskane z działu kadr i płac w danym zakładzie pracy.
  • wyciąg z konta bankowego, na które wpływa regularnie wynagrodzenie od pracodawcy.
  • zaświadczenie o osiąganych dochodach (w tym także renty lub emerytury), najczęściej średnio dla trzech ostatnich miesięcy. Jak także wszelkiego rodzaju inne dokumenty potwierdzające źródła otrzymywanego dochodu.

W przypadku kiedy wnioskodawca jest osoba prowadząca działalność gospodarczą niektóre banki, mogą żądać także kopii wpisu do Centralnej Ewidencji Gospodarczej, a także zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Etat czy własna działalność jak dostać kartę kredytową w prosty sposób?

Przed wydaniem decyzji o wydaniu karty kredytowej dla wnioskodawcy, dla banków oprócz wysokości dochodów, bardzo ważna kwestia jest także posiadany staż pracy, a także rodzaj umowy, na której podstawie wykonywana jest dana praca.

Dla banków najbardziej atrakcyjnymi klientami są osoby zatrudnione na podstawie umowy na czas nieokreślony, w przypadku takiej formy zatrudnienia, aby uzyskać kartę kredytową, wystarczy niekiedy jedynie trzymiesięczny staż pracy w danym zakładzie. O wiele wyższe wymagania banki stawiają dla klientów składających wniosek o kartę kredytową, które pracują na podstawie umowy na czas określony lub na zastępstwo. W tym przypadku oprócz nienagannej historii kredytowej liczy się także staż pracy, który najlepiej, aby wynosił minimum pół roku.

Jak dostać kartę kredytową, kiedy prowadzi się własną firmę lub pracuje na podstawie umowy o dzieło, lub zlecenie (tak zwanej śmieciówce)? W takim przypadku banki mają najbardziej rygorystyczne wymagania, dlatego też najlepiej, aby staż pracy wynosił minimum 12 miesięcy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą najczęściej stają się oni wiarygodni dla banku dopiero po upływie dwóch lat od otwarcia firmy, ponieważ po tym okresie najczęściej kończą się wszelkiego rodzaju ulgi, dla nowo powstających działalności gospodarczych.

Ile możemy uzyskać limitu kredytowego ?

Wiedząc już jak założyć kartę kredytową, należy także zdawać sobie sprawę z możliwych dostępnych limitów kredytowych. Są one bowiem najczęściej w dużej mierze ściśle zależne od wysokości dochodów wnioskodawcy, które wpływają na ocenę zdolności kredytowej. Pod hasłem zdolności kredytowej ukryte jest pojęcie zdolności wnioskodawcy do terminowej spłaty zadłużenia zaciągniętego w danym banku. Ocenia się ją najczęściej na podstawie historii kredytowej, a także na podstawie bieżących zobowiązań. W przypadku niskich zarobków, klienci banków mogą liczyć jedynie na zwykłą kartę kredytową, które limit wynosić będzie jedynie kilka tysięcy złotych. Jednak wraz ze wzrostem zarobków można ubiegać się o podniesienie limitu kredytowego, który na klasycznej karcie może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Osoby posiadające naprawdę spore dochody, mogą jednak ubiegać się o wydanie wyjątkowych kart kredytowych, które pozwalają na zaciągniecie zadłużenia, w najbardziej luksusowej wersji sięgającego nawet rzędu kilkunastu milionów. Jednak tego typu instrumenty finansowe, są osiągalne dla niewielu osób.

Podsumowując, odpowiadając w skrócie na pytanie, jak założyć kartę kredytową. Należy posiadać co najmniej 18, w niektórych przypadkach 21 lat. Należy posiadać stałe źródło dochodu, które jest się w stanie rzetelnie udokumentować dla banku w trakcie składania wniosku. Jak także w zależności od posiadanego rodzaju zatrudnienia móc się pochwalić określonym stażem pracy, który pozwala bankom przychylniej spojrzeć na złożony wniosek.

There is 1 comment

  1. 14 stycznia 2020, 16:58